Træning / Boldspil

I valgfag træning / boldspil er der fokus på at komme rundt om alle idrættens facetter. I løbet af skoleåret vil der blive arbejdet med forskellige boldspil, fysisk træning, redskabsgymnastik, løb, spring og kast. Eleverne vil desuden blive præsenteret for alternative idrætsformer.

Træ og metal

Det er undervisningens formål, at eleverne gennem praktisk arbejde tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling.
Gennem arbejdet med materialer og redskaber skal eleverne opnå dels en håndværksmæssig indsigt, dels løse praktiske opgaver, analysere og løse problemer, kunne gennemskue sammenhænge, vurdere, beslutte og handle samt erhverve sig et beredskab, som kan danne baggrund for, at de alene eller i samarbejde med andre kan hjælpe og deltage i beslutninger og løsninger. De skal udvikle færdigheder i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi.

Musik

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler kompetencer i praktiske musikalske færdigheder, lærer at være en del af musikalske skabende processer samt bidrager engageret og kvalificeret i et musikalsk fællesskab. Det tilstræbes at eleverne både som lyttende og udøvende får lejlighed til at indgå i et aktivt forhold til musik i forskellige udtryksformer.
Eleverne lærer at spille på traditionelle instrumenter fx trommer, klaver, keyboard, bas og sang, spille elektronisk musik på fx launchpads og apps på smartphones samt spille på utraditionelle instrumenter fx stomp. Herudover inddrages lyd- og videooptagelser, hvor det er naturligt i øve fasen. Målet med faget er, at eleverne udvikler deres evner for og bevarer deres lyst til at beskæftige sig med musik, samt at give den enkelte elev mulighed for en personlig udvikling på det musikalske område, som vedkommende har evner for og lyst til.

E-sport

Linjefaget E-sport er for alle elever, der har lyst til at udvikle sig indenfor E-sport. Det gælder nybegynderen såvel som den øvede gamer. Det vigtigste er, at man har lysten til at være med og viljen til at arbejde. Der arbejdes med koordination og spilteknik.

Mad

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber, færdigheder og erfaringer inden for områder, der kan være af betydning for dem som forbrugere samt ved planlægning og varetagelse af arbejdet i hjemmet. Der vil blive lagt vægt på almindelig madlavning, således at der indlæres hurtige og tidssvarende retter, bl.a. med brug af årstidens råvarer.

Team service

Teksten opdateres! 🙂
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Outdoor

Outdoor er faget, hvor man opholder sig udendørs. Man bliver udfordret personligt, socialt og fysisk. Faget omhandler bl.a. at lære at lave mad over bål, sejle i kano, O-løb, kunne orientere sig med kort, kompas og GPS, teambuilding, overnatning i det fri, bygning af bivuak, afprøve forskellige båltyper, vinterbadning mv.

Design

Formålet med faget er, at eleverne som led i deres æstetiske dannelse, opnår et overordnet kendskab til kultur, kunst, kunsthåndværk og forskellige medier. Desuden skal eleverne ved at producere, opleve og analysere egen og andres produktion blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå det kunstneriske udtryk som kommunikations- og udtryksmiddel. I krea lærer eleverne at tegne, male, arbejde i ler, papmaché, collager, arbejde med genbrugsmaterialer m.v. Eleverne lærer at få nye ideer, vælge de mest spændende ud og føre dem ud i livet.

Spring

Formålet er at dygtiggøre eleverne i egne springfærdigheder. Give dem basisviden om biomekanik og hvilke fysiske forudsætninger der er optimale i forhold til springindlæring. Hoveddelen vil være springindlæring af forskellige spring på bane og i trampet. Der vil i undervisningen blive arbejdet på at sætte mål og delmål i forskellige springgenrer. Viden om generel springteori og biomekanik vil være bærende i undervisningen. Der er fokus på elevernes forskellige niveauer.

Body

Formålet er at blive udfordret inden for dansens verden, som er en anden indgangsvinkel til bevægelse. Der arbejdes med forståelse for dansens teknik, musikalitet og forskellige udtryk. Faget er både for drenge og piger.

Fodbold

Eleverne skal i faget drama udvikle kompetencer og lyst til at bruge drama som udtryksmiddel. Eleverne skal fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform. Eleverne skal gennem praksis udvikle deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder. I drama skal eleverne udvikle deres forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer.

Foto

Teksten opdateres! 🙂

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bliv uddannelsesparat

Vores fokus er at du, som elev på Emmerske Efterskole, bliver uddannelsesparat. Book en rundvisning idag og få meget mere at vide om skolen. Eller tilmeld dig her hvis du allerede har bestemt dig!