Vi møder dig som den du er

Undervisning

AFGANGSEKSAMEN

Alle vores elever skal til folkeskolens afgangsprøve i alle fag. Vi hjælper dig selvfølgelig godt på vej og giver dig den hjælp og støtte, du har brug for. Til gengæld forventer vi, at du gør det bedste, du kan.

FOKUS PÅ FAGLIGHED OG UNDERVISNING PÅ SMÅ HOLD

På Emmerske Efterskole sætter vi fagligheden i højsædet, og du får særlig tilrettelagt undervisning på små hold, hvor vores dygtige lærere altid tager udgangspunkt i dine potentialer og varierer undervisningen i forhold til dit undervisningsbehov.

SKOLEKONTRAKT

Når du starter som elev på Emmerske Efterskole, udfylder vi sammen med dig og dine forældre en skolekontrakt. Heri skriver vi de faglige og sociale/personlige mål for dig. I løbet af året vil der sammen med din kontaktlærer blive fulgt op på målene. På den måde sikrer vi din udvikling i løbet af dit ophold på skolen.