8.klasse.

Som elev i 8. klasse på Emmerske Efterskolefølger du de samme fag, som du ville gøre i folkeskolen.
Hos os udfordres du fagligt i en klasse med ca. 12 elever. Vi arbejder differentieret ud fra dit faglige niveau i alle fag. På Emmerske Efterskole vil du opleve en tæt elev/lærerkontakt, ganske som vi også prioriterer samarbejdet med dine forældre højt.
Du har ikke kristendom på skemaet, og vi som skole fritaget for at udbyde afgangsprøve i historie

9. klasse.

Vælger du vores 9. klasse på Emmerske Efterskole tilbyder vi dig undervisning, som tager udgangspunkt i dit faglige niveau. Hos os udfordres du fagligt i en klasse med ca. 12 elever. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på dine behov og styrkesider.
På Emmerske Efterskole vil du opleve en tæt elev/lærerkontakt, ganske som vi også prioriterer samarbejdet med din mor og far højt. Alle elever går til fuld afgangsprøve.
Du har ikke kristendom på skemaet, og vi er som skole fritaget for at udbyde afgangsprøve i historie.

10. klasse.

På Emmerske Efterskole er de faglige mål i 10. klasse, at gøre dig klar til den ungdomsuddannelse du brænder for. Du vil ligeledes også blive afklaret i forhold til uddannelsesønske gennem obligatorisk OSO-opgave, og andre aktiviteter gennem skoleåret. Du vil blive mødt på et fagligt niveau, der tager afsæt i dine behov, ønsker og dine styrkesider.
På Emmerske Efterskole kan du vælge mellem to studieretninger. Brobygningsretningen er en praktisk studieretning, hvor vi samarbejder med EUC i Tønder. Denne retning er for dig som vil starte på en EUD uddannelse. Vores almene 10. klasses tilbud, er for dig som vil starte på en gymnasial uddannelse eller en EUD. Dette er en mere boglig studie retning.
Som elev i vores 10. klasse, bliver du tilmeldt til afgangsprøverne i dansk, engelsk og matematik. Derudover vil der være obligatorisk idræt, samt du vil kunne vælge at gå til afgangsprøve i tysk og fysik.

Vi forventer at du deltager aktivt i undervisningen, som foregår på små hold.

8. Klasse

8.klasse.

Som elev i 8. klasse på Emmerske Efterskolefølger du de samme fag, som du ville gøre i folkeskolen.
Hos os udfordres du fagligt i en klasse med ca. 12 elever. Vi arbejder differentieret ud fra dit faglige niveau i alle fag. På Emmerske Efterskole vil du opleve en tæt elev/lærerkontakt, ganske som vi også prioriterer samarbejdet med dine forældre højt.
Du har ikke kristendom på skemaet, og vi som skole fritaget for at udbyde afgangsprøve i historie

9. Klasse

9. klasse.

Vælger du vores 9. klasse på Emmerske Efterskole tilbyder vi dig undervisning, som tager udgangspunkt i dit faglige niveau. Hos os udfordres du fagligt i en klasse med ca. 12 elever. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på dine behov og styrkesider.
På Emmerske Efterskole vil du opleve en tæt elev/lærerkontakt, ganske som vi også prioriterer samarbejdet med din mor og far højt. Alle elever går til fuld afgangsprøve.
Du har ikke kristendom på skemaet, og vi er som skole fritaget for at udbyde afgangsprøve i historie.

10. Klasse

10. klasse.

På Emmerske Efterskole er de faglige mål i 10. klasse, at gøre dig klar til den ungdomsuddannelse du brænder for. Du vil ligeledes også blive afklaret i forhold til uddannelsesønske gennem obligatorisk OSO-opgave, og andre aktiviteter gennem skoleåret. Du vil blive mødt på et fagligt niveau, der tager afsæt i dine behov, ønsker og dine styrkesider.
På Emmerske Efterskole kan du vælge mellem to studieretninger. Brobygningsretningen er en praktisk studieretning, hvor vi samarbejder med EUC i Tønder. Denne retning er for dig som vil starte på en EUD uddannelse. Vores almene 10. klasses tilbud, er for dig som vil starte på en gymnasial uddannelse eller en EUD. Dette er en mere boglig studie retning.
Som elev i vores 10. klasse, bliver du tilmeldt til afgangsprøverne i dansk, engelsk og matematik. Derudover vil der være obligatorisk idræt, samt du vil kunne vælge at gå til afgangsprøve i tysk og fysik.

Vi forventer at du deltager aktivt i undervisningen, som foregår på små hold.

Afgangseksamen

Alle vores elever skal til folkeskolens afgangsprøve i alle fag. Vi hjælper dig selvfølgelig godt på vej og giver dig den hjælp og støtte, du har brug for. Til gengæld forventer vi, at du gør det bedste, du kan.

Skolekontrakt

Når du starter som elev på Emmerske Efterskole, udfylder vi sammen med dig og dine forældre en skolekontrakt. Heri skriver vi de faglige og sociale/personlige mål for dig. I løbet af året vil der sammen med din kontaktlærer blive fulgt op på målene. På den måde sikrer vi din udvikling i løbet af dit ophold på skolen.

Fokus på faglighed og
undervisning på små hold

På Emmerske Efterskole sætter vi fagligheden i højsædet, og du får særlig tilrettelagt undervisning på små hold, hvor vores dygtige lærere altid tager udgangspunkt i dine potentialer og varierer undervisningen i forhold til dit undervisningsbehov.

Bliv uddannelsesparat

Vores fokus er at du, som elev på Emmerske Efterskole, bliver uddannelsesparat. Book en rundvisning idag og få meget mere at vide om skolen. Hvis du er nysgerrig, kan du også følge med i livet på efterskolen, på vores Facebook side.