Bliv medlem af skolekredsen

Skolekreds

Styrk elevernes fremtid

Det er vigtigt for os som skole, at der er et godt bagland af mennesker bag skolen, som interesserer sig for vores elever og deres fremtid. Det kan være tidligere elever, tidligere forældre, tidligere medarbejdere, naboer, lokale borgere eller andre, som følger, at skolen på en eller anden måde har eller har haft betydning i deres liv.

Har du lyst til at blive en del af Emmerske Efterskoles bagland, så kan du blive medlem af Skolekredsen ved at kontakte skolens administration, som så vil lade ønsket gå videre til skolens bestyrelse, som skal godkende medlemsskab.

Læs vores folder om skolekredsen

BLIV MEDLEM

Du pådrager dig ikke noget økonomisk ansvar for skolen – udover et årligt kontingent på 50 kr.

Som medlem af skolekredsen inviteres du til at deltage i skolens årlige generalforsamling, som typisk, afholdes i maj måned. Her har du stemmeret, valgret og valgbarhed til skolens bestyrelse, som er skolens øverste myndighed.

BLIV MEDLEM AF SKOLEKREDSEN HER