Vi møder dig som den du er

Undervisning i samfundsfag

SAMFUNDSFAG

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler kompetencer, der gør dem til selvstændige og bevidste borgere i samfundet. Undervisningen skal desuden bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.

SPILLEREGLER OG GRUNDVÆRDIER FOR SAMFUNDET

Endelig skal undervisningen bidrage til, at eleverne kender og i praksis respekterer samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier.