Samfundsfag

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler kompetencer, der gør dem til selvstændige og bevidste borgere i samfundet. Undervisningen skal desuden bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.

Spilleregler og grundværdier for samfundet

Endelig skal undervisningen bidrage til, at eleverne kender og i praksis respekterer samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier.

Bliv uddannelsesparat

Vores fokus er at du, som elev på Emmerske Efterskole, bliver uddannelsesparat. Book en rundvisning idag og få meget mere at vide om skolen. Hvis du er nysgerrig, kan du også følge med i livet på efterskolen, på vores Facebook side.