Læs hvordan du evt. kan få hjælp til økonomien

Økonomi

SKOLEPENGE – PRISEN FOR ET EFTERSKOLEOPHOLD

Prisen for et ophold på Emmerske Efterskole afhænger af forældrenes indkomst og antallet af yngre søskende.

Som udgangspunkt er prisen 2.850 kr pr uge (for skoleåret 2024/2025). Herfra skal trækkes stats- og evt. kommunestøtte. Beregn din pris her.

Skolepengene dækker bl.a. følgende:

  • Undervisning
  • Kost
  • Logi
  • Ekskursioner ud af huset
  • Arrangementer på skolen
  • Lejrskole

Dermed er alt inkluderet i skolepengene; dog ikke udgifter til elevtøj, materialer i træ/metalværksted mm., som trækkes over depositum.

INDMELDELSESGEBYR OG DEPOSITUM

Ved tilmelding betales kr. 2.000,- i indmeldelsesgebyr, beløbet tilbagebetales ikke. 1. februar i året før skolestart skal der betales kr. 3.500,- dette beløb udgør depositum, herfra modregnes materialeforbrug, elevtøj, lagen og elevbilleder. Evt. restdepositum tilbagebetales efter efterskoleopholdet er gennemført.

Lokal Efterskolestøtte

Efterskolen råder over en pulje, som er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Det er efterskolens bestyrelse, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til individuel nedsættelse af skolepengebetalingen. Kontakt os for mere information.

Ekstra kommunal støtte

Nogle kommuner yder ekstra tilskud ud over statsstøtten. Vi anbefaler, at I selv undersøger disse forhold i Jeres hjemkommune.