Skolepenge – prisen for et efterskoleophold

Prisen for et ophold på Emmerske Efterskole afhænger af forældrenes indkomst og antallet af yngre søskende.

Som udgangspunkt er prisen 2.350 kr pr uge (for skoleåret 2022/2023). Herfra skal trækkes stats- og evt. kommunestøtte. Beregn din pris her.

Skolepengene dækker bl.a. følgende:

  • Undervisning
  • Kost
  • Logi
  • Ekskursioner ud af huset
  • Arrangementer på skolen
  • Lejrskole

Dermed er alt inkluderet i skolepengene; dog ikke udgifter til elevtøj, materialer i træ/metalværksted mm., som trækkes over depositum.

Indmeldelsesgebyr og depositum

Ved tilmelding betales kr. 4.500,- Heraf er kr. 1.500,- et indmeldelsesgebyr, og beløbet tilbagebetales ikke. De resterende kr. 3.000,- udgør depositum. Heri modregnes materialeforbrug, elevtøj, lagen og elevbilleder. Evt. restdepositum tilbagebetales efter, at efterskoleopholdet er gennemført.

Ekstra kommunal støtte

Nogle kommuner yder ekstra tilskud ud over statsstøtten. Vi anbefaler, at I selv undersøger disse forhold i Jeres hjemkommune.

Bliv uddannelsesparat

Vores fokus er at du, som elev på Emmerske Efterskole, bliver uddannelsesparat. Book en rundvisning idag og få meget mere at vide om skolen. Hvis du er nysgerrig, kan du også følge med i livet på efterskolen, på vores Facebook side.