Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit »

Smiley

Smiley»

Særligt undervisningstilbud

Emmerske Efterskole er af Undervisningsministeriet godkendt som “skole med samlet særligt undervisningstilbud”.

Vedtægter

Vedtægter »
Dato offentliggørelse på skolens hjemmeside: 22.09.2020
Dato for ministeriets seneste godkendelse af vedtægter: 22.01.2004

Værdigrundlag

Vi er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave.
Derfor er det vigtigt, at eleverne her får styrket både deres faglige kvalifikationer, de musiske og kreative evner, samt bliver fortrolige med tidssvarende kompenserende hjælpemidler.

Gennem et aktivt samvær i efterskolens fællesskab, tror vi på, at eleverne udvikler selvværd, og at de opdrages til aktiv deltagelse i samfundslivet som demokratiske og ansvarlige medborgere.
Endelig anser vi det for vigtigt, at eleverne kender til vores danske kulturbaggrund, for derigennem at blive forberedt til mødet med andre kulturer.

Bliv uddannelsesparat

Vores fokus er at du, som elev på Emmerske Efterskole, bliver uddannelsesparat. Book en rundvisning idag og få meget mere at vide om skolen. Hvis du er nysgerrig, kan du også følge med i livet på efterskolen, på vores Facebook side.