Kristendom

Formålet med undervisningen i kristendom er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kultur. Desuden skal eleverne opnå viden om ikke kristne religioner og livsanskuelser. Kristendomsundervisningen foregår primært som fællestimer.

Emmerske Efterskole er fritaget for afgangsprøve i kristendom.

Bliv uddannelsesparat

Vores fokus er at du, som elev på Emmerske Efterskole, bliver uddannelsesparat. Book en rundvisning idag og få meget mere at vide om skolen. Hvis du er nysgerrig, kan du også følge med i livet på efterskolen, på vores Facebook side.