Vi møder dig som den du er

Undervisning i kristendom

KRISTENDOM

Formålet med undervisningen i kristendom er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kultur. Desuden skal eleverne opnå viden om ikke kristne religioner og livsanskuelser. Kristendomsundervisningen foregår primært som fællestimer. Emmerske Efterskole er fritaget for afgangsprøve i kristendom.