Idræt

Formålet med faget er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser og fysisk træning opnår færdigheder og velvære, der giver bedre mulighed for kropslig og almen udvikling.

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.

Individuel vejledning

Det tilstræbes endvidere, at efterskolens motorisk svage elever tilbydes individuel vejledning og træning i grundtræningsprincipperne – koordination, bevægelighed og styrke – gennem relevante områder i idrætsundervisningen.

I vinterperioden indgår svømning som obligatorisk disciplin.

Bliv uddannelsesparat

Vores fokus er at du, som elev på Emmerske Efterskole, bliver uddannelsesparat. Book en rundvisning idag og få meget mere at vide om skolen. Hvis du er nysgerrig, kan du også følge med i livet på efterskolen, på vores Facebook side.