Vi møder dig som den du er

Undervisning i historie

HISTORIE

Historieundervisningens formål er, at styrke elevens kronologiske overblik, historiske bevidsthed og identitet, samt give eleverne en forståelse for, at de er en del af historien, både som historieskabte og som historieskabende. Undervisningen skal desuden gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, samt give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder.

UNDERVISNINGEN

Historieundervisningen foregår primært som fællestimer, men også som fagdage og emneuger fx om Sydslesvig. Emmerske Efterskole er fritaget for afgangsprøve i historie.