Vi møder dig som den du er

Engelsk undervisning

Engelsk

Målet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder således, at de kan forstå talt engelsk og kan udtrykke sig mundtligt. Alle elever på Emmerske Efterskole har engelsk på skemaet. Mange af eleverne har pga. deres skriftsprogsvanskeligheder svært ved at tilegne sig et fremmedsprog. Derfor lægges hovedvægten på det mundtlige. Det at kunne forstå mundtligt engelsk og selv kunne kommunikere om de mest basale ting, bliver målet for undervisningen af de elever, der har sværest ved faget. Herudover forsøges det, at bibringe eleverne så meget som muligt om samfundsforhold i engelsktalende lande.

En del af undervisningen foregår ved hjælp af digitale hjælpemidler, cd-ord, lyd, film, diverse visuelle klip fra internettet m.v.

UNDERVISNING TIL ETHVERT BEHOV

For de elever som har sværest ved engelsk vil undervisningen koncentrere sig om udvidelse af ordforråd, basal grammatik og enkel konversation således, at der arbejdes på at gøre eleven i stand til at føre en simpel samtale på engelsk, samt følge med i film og andre former for talt engelsk.

Den prøveforberedende del af undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets gældende trinmål og slutmål for 9. og 10. klasse og indeholder bl.a. kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse.