Vi møder dig som den du er

Undervisning i dansk

DANSK

Det grundlæggende formål med danskundervisningen er at forbedre elevernes læse- og skrivefærdigheder, øge den sproglige opmærksomhed, udvide deres ordforråd og deres begrebsverden, forbedre deres evne til at formulere sig både mundtligt og skriftligt, samt øge elevernes indsigt og fortrolighed med de it-kompenserende muligheder, så de får et naturligt og accepterende forhold til deres handicap.

Vi vil gerne synliggøre den enkelte elevs styrkesider og give eleverne nogle redskaber til at begå sig i det videre liv. Endelig vil vi med positiv og anerkendende undervisningstilgang give eleverne en god oplevelse med danskfaget for at fordre deres fremtidige lyst til at uddanne sig og bruge faget i deres videre færd.

Metoderne er intens læse- og skrivetræning, brug af kompenserende hjælpemidler fx computer med talesyntese eller cd-ord, men også oplevelser med litteraturen i såvel almendannende øjemed som på det personlige og følelsesmæssige plan.

INDIVIDUEL UNDERVISNING

Undervisningen foregår individuelt med udgangspunkt i den enkelte elevs standpunkt. I undervisningen anvendes diverse specialundervisningsmaterialer, selvlavet materiale, film, computer, lydbøger samt forskelligt litteratur, som kan styrke elevernes sproglige formåen. Trods elevernes læsestandpunkt forsøges emner og materialer gjort aldersrelevant. Eleverne søges motiveret for også at arbejde med dansk i fritiden. Endvidere gennemføres kurser på holdene, så eleverne har et grundlæggende kendskab til og bliver fortrolige med brugen af cd-ord, Dictus og tekstbehandling m.v. Læseplanen for faget tager desuden udgangspunkt i Undervisningsministeriets trinmål og slutmål for faget.