Vi møder dig som den du er

Brobygning

BROBYGNING

Som elev på Emmerske Efterskole i 10. kl. kan du vælge et brobygningsforløb i samarbejde med EUC-syd i Tønder. Her undervises eleverne på EUC-syd en gang ugentligt i dansk på F-niveau. Desuden erhverves førstehjælpsbevis, og man følger forløbet Mad til mennesker, som er et praktisk forløb i køkken. Lærerne fra EUC-syd er ansvarlige for selve indholdet og tilrettelæggelsen af den del af undervisningen, der sikrer, at eleverne kommer igennem det pensum, der kræves. Lærerne fra efterskolen følger hjemme på skolen op på undervisningen fra EUC-syd og tilrettelægger undervisningen på holdet, så den understøtter de krav, der stilles fra EUC-syds side. Metoderne er intens læse- og skrivetræning, brug af kompenserende hjælpemidler fx computer med talesyntese eller cd-ord, men også oplevelser med litteraturen i såvel almendannende øjemed som på det personlige og følelsesmæssige plan.