Vi møder dig som den du er

Biologi undervisning

BIOLOGI

Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Metoderne er intens læse- og skrivetræning, brug af kompenserende hjælpemidler fx computer med talesyntese eller cd-ord, men også oplevelser med litteraturen i såvel almendannende øjemed som på det personlige og følelsesmæssige plan.

MENNESKETS SAMSPIL MED NATUREN

Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets gældende trinmål og slutmål for faget.